TR
AR-GE

Vefa AR-GE

Vefa, inovatif düşünce sistemi ışığında pazardan gelen talepleri, var olan ürünlere maliyet, kalite ve uygulama avantajı sağlayıcı optimizasyon çalışmaları olarak ele almaktadır. Böylece sektöre yeni ürünler kazandırarak rekabet avantajı sağlayabilmektedir.


Sürdürülebilirliğin anahtarı “İnovasyon”

Vefa, inovasyonu sürdürülebilirliğin anahtarı olarak görmekte ve kurum kültürünün bir parçası olarak ele almaktadır. İnovatif yaklaşımların kurumun tüm süreçlerine ve birimlerine nüfuz etmesini sağlayan Vefa, standartların yükselmesi ile birlikte çok hızlı değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine aynı hızla cevap verebilmek için bunun şart olduğunu bilmektedir.

İnovasyonun her aşamada sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu, aynı zamanda kurumları sarsabilecek ani değişimlere ve etkilere karşı koruyucu bir kalkan görevi üstlendiğini kabul eden Vefa, kurulduğu ilk günden beri inovasyonu kurum kültürünün en önemli parçası yapmıştır. 30 yıldır AR-GE ve ÜR-GE’ye verdiği önemle, sektöre kazandırdığı yeni ürün ve teknolojiler ile kurumsal olarak sağladığı başarıyı inovatif düşünce sistemine bağlayan Vefa, böylece büyüdükçe hantallaşan bir yapıya dönüşmekten kurtulmaktadır.
 
Ön üretimli yapı sektöründe ilk kez T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Vefa AR-GE Merkezi, çalışmalarını yalıtım ve cephe kaplama malzemeleri, yerli ve ucuz hammaddelerle katma değerli yapı malzemeleri, zırhlı sistemler, inovatif ve ergonomik tasarımlar üzerine yoğunlaştırmakta, sektöre yönelik malzeme geliştirme, yeni ürün tasarımı ve mevcut ürünlerde iyileştirme yapmaktadır.

Çoğunlukla müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçlarının tespiti ile başlayan inovasyon süreci Vefa’da doğası gereği bir keşif maratonuna dönüşmektedir. Tüm iş süreçleri, sunulan ürün ve hizmetler öncelikle müşterilerin perspektifinden bakarak ele alınmaktadır.

Vefa’nın merkezine konumlanan İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme birimi, en üst düzeyde desteklenmektedir. Görevi kurum içindeki tüm birimler ile etkileşimi sağlayarak inovasyon çalışmalarını yürütmek olan birimde akademik düzeyde çalışmalara da imza atmış mühendis, mimar ve endüstriyel tasarımcılardan oluşan geniş bir ekip çalışmaktadır. Bunun yanında danışmanlar ve akademisyenler ile işbirlikleri yapılarak inovasyon sürecine katılmaları sağlanmaktadır.