TR
Kurumsal

Yönetim Yapısı

Büyük işleri kolaylaştıran o işi yapanların ustalığıdır.

Vefa Holding’in yönetim yaklaşımı, bağlı şirketlerin başarılı faaliyetler yürütmesi ve grup içinde birbirleriyle iletişimlerini sağlıklı yürüterek bir entegrasyon içinde hareket etmelerini sağlamaktadır. Böylece tüm şirket ve birimler, holdingin ana hedeflerine ulaşması için üzerlerine düşen fonksiyonu layıkıyla yerine getirmeye odaklanmıştır.