TR
Faaliyet Alanları

Teknoloji Geliştirme

İleri Teknoloji ve İnovasyon

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANAHTARI İNOVASYON

AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine yoğunlaşan Vekno, TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Kalkınma Ajansları ve üniversiteler ile proje geliştirmektedir. Vekno, ileri teknoloji malzemeleri alanında AR-GE faaliyetleri yapmayı, üretilen ürünlerde alternatif ve yeni malzeme denemeleri yaparak savunma sanayine yönelik yeni ürünler geliştirmeyi, düşük termal iletim katsayısına sahip hafif malzemeler geliştirmeyi, mevcut ürünlerde katma değeri yükseltecek çalışmalar yürütmeyi ve yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.